Musapainotteinen opistovuosi Lapuan kampuksella

“Roudausta, soittelua ja kevyttä opiskelua” Näin musiikkipainotteisen opistovuoden opiskelijat tiivistävät kokemuksiaan opinnoista. Opistovuosi tarjoaa oppivelvollisille välivuoden, jonka aikana he voivat selkeyttää tavoitteitaan sekä miettiä mitä haluavat tulevaisuudelta. Opistovuoden opiskelijat nimeävät musiikin pääasialliseksi syyksi miksi hakeutuivat nimenomaan näihin opintoihin. Opistovuoden musiikin ja bänditoiminnan opettajat, kuten Alexander Kuoppala ja Mathias Lillmåns ovat tuoneet opetukseen uskottavuutta ja kiinnostavuutta, koska “on kiinnostavaa saada musiikin opetusta sellaiselta, jolla on kokemusta muusikkona toimimisesta”. Opistovuosilaiset ovat tänä lukuvuonna olleet myös paljon mukana Rock camp:n toiminnassa ja osallistuneet osana opintoja useammalle Rock camp-leirille. Opistovuosi kulkee ensi vuoden yhteishaussa nimellä mun oma musavuosi. Vaikka opistovuoden musiikin opetusksesta vastaavat opettajat ovat pääasiassa raskaamman musiikin taitajia, kaikille musiikkigenreille on tilaa.   Musiikin opetus muotoutuu ryhmän tarpeiden ja toiveiden perusteella, joten kiinnostus musiikkia kohtaan riittää.

Onko opistovuosi sitten pelkkää musiikkia? Vaikka musiikki on isossa roolissa, myös muunlaisia taitoja kartutetaan. Yhtenä isona ja tärkeänä tavoitteena on löytää opistovuoden aikana se oma juttu ja suunta. Opinnoissa tutustutaan koulutuksiin ja pohditaan omia vahvuuksia. Perehdytään myös työelämän perustaitoihin ja arkisen elämän asioihin. Opiskelijoilla on mahdollisuus asua opiston asuntolassa ja kerryttää sitä kautta itsenäisen elämisen taitoja. Halutessaan opiskelijalla on myös mahdollisuus korottaa peruskoulun arvosanoja.

Opistovuosilaiset kokevat opinnot kevyiksi ja opiskeltavat aineet peruskoulussa opitun kertaukseksi. He suosittelisivat opintoja kaikille, jotka haluavat pitää kevyemmän välivuoden ja jotka ovat lisäksi kiinnostuneita musiikista. Opistovuosi tarjoaa oman polun etsijälle väliaikaisen suunnan ja mahdollisuuden tutustua omiin toiveisiin ja haaveisiin musiikin siivittämänä. Se on hyvä vaihtoehto silloin kun musiikki tuo voimaa, mutta tulevaisuus on epäselvä.

Lue lisää Mun oma musavuosi – opistovuosi kansanopistossa koulutuksesta

Erika Vähä-Laakso
Opistovuoden vastuuopettaja