Me osataan! Omilla taidoilla työelämään hanke

STEP-koulutus on mukana Me osataan! Omilla taidoilla työelämään hankkeessa 1.3.2023-31.10.2025. Hankkeen verkostokumppanit ovat Live-säätiö sr., Ammattiopisto Spesia Oy ja Invalidiliitto ry (Invalidförbundet rf).

STEP-koulutuksen tavoitteena on hankkeen kautta kehittää yrittäjyyttä tukevia oppimisympäristöjä sekä pilotoida yrittäjyysvalmentajamallia ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden yrittäjyystaitojen vahvistamiseksi ja itsensä työllistämisen edistämiseksi. Hanke toteutetaan STEP-koulutuksen Järvenpään kampuksella, mutta tavoitteena on jakaa hankkeen hyväksi koettuja toimintamalleja soveltuvin osin oppilaitoksen muille kampuksille.

Me hanketyöntekijät edistämme kampuksella yrittäjyyteen liittyvää asenneilmapiiriä järjestämällä sekä opiskelijoille että henkilökunnalle erialaisia matalan kynnyksen yrittäjyyteen liittyviä tapahtumia, koulutuksia ja yrittäjyyskohtaamisia. Kevään aikana vierailimme opettajien tiimeissä ja esittelimme hankkeen tavoitteita. Käynnistimme yhteistyötä ammatillisiin tutkintoihin.

Olimme mukana Järvenpään Kampuskarnevaaleissa 24.5.2023, jossa pidimme toimintapistettä yhdessä Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1 osp opintojakson opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat suunnittelivat, markkinoivat ja toteuttivat toimintapisteen tapahtumassa.

Käynnissä on nyt kesän ajan hankkeen tiimoilta alkukartoituskysely opettajille ja opiskelijoille. Tulevalle syksylle olemme sopineet jo yhteistyötä ja erilaisia yrittäjämäisiä projekteja ammatillisiin tutkintoihin. Mielellämme teemme vielä enemmän yhteistyötä eri tutkintojen kanssa, joten meihin voi olla rohkeasti yhteydessä yhteistyökuvioiden sopimiseksi tai ideointipalavereiden sopimiseksi.

Kirjoitamme hankkeesta säännöllisen epäsäännöllisesti blogia, jota julkaisemme täällä STEPblogissa. Tervetuloa mukaan seuraamaan hanketta!

Lue lisää ESR+ rahoittamasta Me osataan! -hankkeesta

Maria Jortikka, maria.jortikka@step.fi, hankevastaava, STEP-koulutus
Suvi Kallonen, suvi.kallonen@step.fi, yrittäjyysvalmentaja, STEP-koulutus

Live-säätiö sr
Ammattiopisto Specia Oy
Invalidiliitto ry (Invalidförbundet rf)