Vahvuudet osaksi ohjaajuutta

STEP-ammattiopiston Lapuan kampuksella on toteutettu kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon nuoriso- ja yhteisöohjaajien (NYO) osaamisalaa vuodesta 2019. Kampukseltamme on valmistunut jo 25 nuoriso- ja yhteisöohjaajaa, jotka työskentelevät esimerkiksi nuorisotyössä, lastensuojeluyksiköissä sekä nuorten työpajoilla.

Monet opiskelijat ovat todenneet, että parasta tässä koulutuksessa on sen tarjoamat laajat mahdollisuudet työskennellä hyvin erilaisissa kasvatus- ja ohjausalan työtehtävissä.

Toteutamme koulutusta opiskelijan tarpeiden mukaan. Aikaisemmin hankittua osaamista tunnistetaan ja tunnustetaan ja henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman perusteella opiskelun kesto on yksilöllistä. Joustamme opintojen aloittamisen suhteen ja rakennamme jokaiselle mieleisen tavan opiskella meillä. Koulutukseen voi hakeutua jatkuvassa haussa milloin vain sekä tietenkin perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaussa.

Meillä voi opiskella koulutussopimuksella eli työssäoppimisten kautta vaihtuvissa työympäristöissä sekä oppisopimuksella työsuhteessa. Jokaisen NYO-opiskelijan polku opinnoissa sekä työelämässä on yksilöllinen. Alan laajat työllistymismahdollisuudet tuovat mukanaan paljon mahdollisuuksia löytää juuri itselle sopiva ohjaustyö eri-ikäisten ihmisten parista.  On ollut kiva huomata, että opiskelijoille on tarjottu töitä sijaisuuksina jo opiskeluaikana ja useat ovat työllistyneet alalle heti valmistuttuaan.

STEP-ammattiopistosta ohjaajaksi lastensuojeluyksikköön

Monen NYO-opiskelijan haaveena on ollut työllistyä ohjaajaksi lastensuojeluyksikköön. Usea tällä hetkellä meillä opiskeleva onkin jo työsuhteessa tai oppisopimuksella lastensuojelulaitoksessa. Kiinnostus lastensuojeluun huomioidaan opintojen sisältöjä suunnitellessa ja koulutus on antanut hyviä eväitä myös tähän työhön.

Koulutuksen aikana tutustutaan itseen ja sen myötä opitaan tunnistamaan omia vahvuuksia. Näin pyritään löytämään myös oma tapa ohjata ja tehdä työtä ihmisten kanssa. Opiskelu sisältää paljon toiminnallisuutta ja ohjaamista harjoitellaan konkreettisesti myös opinnoissa. Näin pyrimme lisäämään opiskelijan varmuutta ja valmiuksia toimia ohjaustyössä työelämäjaksoilla. Oma ohjaajuus kehittyy vain ohjaamalla sekä tutustumalla omaan itseen sekä tapaan toimia ja suhtautua asioihin. Opintojen aikana on siis mahdollista kehittää myös omaa itsetuntemustaan.

Marjo Hankkila ja Erika Vähä-Laakso
NYO-opettajat
STEP-ammattiopisto, Lapuan kampus