Esitys- ja teatteritekniikan opiskelu vie sinut keskelle erilaisia elämyksiä

Käsi ylös, jos olet joskus käynyt keikalla kuuntelemassa bändiä tai katsomassa teatteriesitystä! Kuinka monesti olet miettinyt, että millainen työryhmä bändin tai teatteriesityksen ensamblen ympärillä on? Yksi tärkeä ryhmä on teatteri- ja esitystekninen henkilöstö. He työskentelevät monesti piilossa, mutta heidän työnsä kuulet ja näet esiintyjien rinnalla. He ovat tärkeä osa eheää kokemusta.

Esitys- ja teatteritekniikan ala rakentuu tiimissä työskentelylle ja halulle oppia uutta

STEP-koulutuksessa on voinut opiskella Esitys- ja teatteritekniikan ammattitutkintoa syksystä 2021 lähtien. Koulutuksen rakentamisessa on ollut mukana imatralainen yrittäjä, Kari Hyvärinen. Karin äänitekniikkaa kuullaan Suomen eturivin artistien, kuten Erinin ja Samuli Putron keikoilla.

Karin mielestä hyvällä teknikolla on motivaatio ja asenne kohdallaan. Hänellä on halu tehdä ja halu oppia uutta, joka mahdollistaa tekniikan haltuunoton. Esitys- ja teatteritekniikka on käsityötä ja laitteiden käyttämistä ja miksaamista opitaan tekemällä. Oppimiselle pitää antaa aikaa. Ajan kanssa korva oppii kuulemaan ja kädentaidot kehittyvät.

Tiimissä luovuus pääsee valloilleen.

Esitys- ja teatteritekniikka ei ole suinkaan pelkästään tekniikan käyttämistä. Ala rakentuu tiimien toimintaan, jossa yhdessä rakennetaan tuotantoa. Yhteinen päämäärä määrittää työskentelyä, jonka eteen tehdään töitä. Tiimissä luovuus pääsee valloilleen. Jos luulit, että tekniikka tehdään yksin, on aika karistaa nämä ajatukset. Kari muistuttaa, että harvoin on tilanteita, ettet kohtaa asiakasta. Teknikon tulee olla asiakaspalveluhenkinen, sosiaalinen ja tulla ihmisten kanssa toimeen.

Oppisopimus mahdollistaa mestarilta oppimisen

Oppisopimuksessa toteutuu mestari-kisälli-periaate, jossa on mahdollisuus omaksua tietoa ja hyödyntää sitä työssä.

Tutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on jo kokemusta alasta. Opinnot suunnitellaan yksilöllisesti jokaiselle opiskelijalle eli opinnot suunnitellaan niin, että opiskelija hankkii itselleen puuttuvan osaamisen. Yksi vaihtoehto on opiskella oppisopimuksella. Oppisopimuksella olet työsuhteessa ja saat työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Marko Rokala opiskelee tutkintoa oppisopimuksella Vaasan Kaupunginteatterissa. Markolla itsellään on harrastajateatteritausta, joten teatteri työympäristönä on tuttu.

Elokuussa 2019 tekninen päällikkö ehdotti Markolle oppisopimuksella opiskelua. Hän oli selvittänyt opinnot ja käytännön asiat valmiiksi. Marko oli jo itsekin ajatellut opiskelua, mutta nyt tilanne näytti erittäin hyvältä. Markon kohdalla oppisopimus on paras mahdollinen ratkaisu. Opiskelu ja työ yhdistyvät loogisesti.

Oppisopimuksessa toteutuu mestari-kisälli-periaate, jossa on mahdollisuus omaksua tietoa ja hyödyntää sitä työssä. Markon ensimmäinen vuosi oli tekniikan parissa toimimista teatterin niin isolla kuin pienellä puolella. Tällä hetkellä Marko tekee tekniikkaa pienellä puolella ja pitää työympäristöstään. Pieni puoli mahdollistaa niin sanotun oman kuplan, jossa tehdään tiiviisti yhteistyötä.  Marko kokee, että vastuu tekniikassa, valo ja ääni, jakautuu tasaisemmin ja tilanne on tasa-arvoisempi.

Tulevaisuuden esitys- ja teatteritekniikan tapahtumaympäristöt

Alan työkenttä laajenee tulevaisuudessa. Tavallisesti olemme tottuneet näkemään ja kuulemaan valo- ja äänitekniikkaa teatterissa ja artistien sekä bändien keikoilla. Taiteellis-teknisen työn yhdistäminen laajentaa kenttää yhdessä eri taiteenlajien yhdistämisen rinnalla. Kuvataiteessa yhdistetään entistä enemmän perinteiseen maalaustaiteeseen, valokuvataiteeseen ja kuvanveistoon myös valoa ja ääntä. Myös erilaiset tapahtumat ulkona mahdollistavat valo- ja äänitekniikan käytön uusissa tuotantoympäristöissä.

Kurikan kaupunginkirjastossa on tehty striimattua KurikkaLIVEä usean vuoden ajan. Kirjasto on lähtenyt toteuttamaan tapahtumia ennakkoluulottomasti niin kirjastossa kuin netissä. Tapahtumat halutaan rakentaa paremmin niin, että kirjastoa tilana voidaan hyödyntää toimivammin, mutta myös ottaa esitys- ja teatteritekniikka osaksi tapahtumatuotantoa. Kurikan kirjastossa halutaan panostaa kokonaisvaltaisiin elämyksiin.

Kiinnostuitko esitys- ja teatteritekniikasta? Lue lisää alan ammattitutkinnosta tai kuuntele aiheeseen liittyvä podcast STEPcastissa.

Katja Paakki
Opettaja
STEP-koulutus